banner
Duyurular

Sayın Diyamer  Üyeleri
 
OHAL Bölgesinde faaliyet gösteren SGK ile sözleşmeli SHS`ler ile ilgili başta fatura incelemeleri olmak üzere bazı iş ve işlemler ile ilgili yayımlanan tedbirler aşağıdadır.
 

İNDİR: OHAL Bölgesi SHS 
Saygılarımızla.
Diyamer Yönetim kurulu


Değerli DİYAMER Üyeleri,

SKS Gösterge Yönetim Rehberi (Sürüm 2.3) yayımlanmış olup özel ve kamuya ait tüm hastaneler, ADSH/ADSM, diyaliz merkezleri, 112 il ambulans servisi başhekimlikleri ve evde sağlık koordinasyon merkezleri, görev alanları kapsamına giren göstergelere ilişkin çalışmalarını 2023 yılı Ocak ayı itibariyle Sürüm 2.3’ü esas alarak gerçekleştireceklerdir.

iİNDİR : SKS Gösterge Yönetim Rehberi (Sürüm 2.3 

DİYAMER YÖNETİM KURULU

 


Bu yıl 2021 bütçe görüşmelerinden önce planlı Ankara ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye başladık.

GSS Genel Müdürü Mustafa Özderyol ile görüşme yapıldı. Kendisiyle sektörümüzün sıkıntılarını özellikle artan maliyetlerimizi birçok merkezimizin  ekonomik dar boğazda olduklarını bildirdik. Kendisi sektörün sıkıntılarını bildiğini  konuyu uygun platformda dile getireceğini belirtti.

SGK kurum Başkanı İsmail YILMAZ'ı ziyaret ettk. Sektörün sorunlarını ilettik. Aynı gün Sağlık Hizmetler Genel Müdürü Sn. Dr.Ahmet Tekin Bey'i ziyaret ettik. Yapılacak SUT değişikliğinin sektörümüzce ne kadar gerekli olduğunu aktardık.

SGK yönetim kurulu üyesi aynı zamanda Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı  Sn. Kazım Ergün'ü hem SGK hemde TÜED makamında ziyaret ettik. Sektörümüzün sorunlarını ve sıkıntılarımızı aktardık

Sağlık Bakanı Danışmanı Sn. Ahmet Oğuz Sarıca  Bey'i makamında ziyaret ettik. Sıkıntı ve dileklerimizi aktardık.

Aile ve Çalışma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Ahmet Erdem'e ziyaret gerçekleştirdik.

Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve TİG yeni Daire  Başkanı Dr.Hasan Alp Sosyal'a bilği notumuzu ilettik.

Güncelleme Tarihi: 25/11/2020

 


Diyamer Genel Başkanı Dr Bünyamin ALTUNDAL Müsiad Genel Merkezinde Yıllık Değerlendirme Toplantısına katıldı.        Sayın Maliye Bakanımız Berat ALBAYRAK’tan Müsiad İstanbul Ziyaretinde 3 Ocak 2020 Diyaliz birim fiyatının artırılması  konusunda diyaliz sektörü adına desteğini  talep edildi.


20 Aralk2021

Değerli Diyamer üyeleri bugün Ankara'da Yönetim Kurulu Üyemiz Sabri Ertürk ve Disiplin Kurulu Üyemiz Erol Eren beyler ile yoğun bir görüşme programı gerçekleştirdik. 

İlk olarak TOBB Sağlık Meclis üyesi ve SUT Fiyatlandırma Komisyon üyesi Gülçin Türkmen Sarıyıldız hanımla yemekli bir toplantı gerçekleştirdik. Sektörün sorunları ve beklentilerini aktardığımız görüşmede diyaliz fiyat artışının SUT komisyonunda gündem yapılması konusunda destek sözü aldık. 

Bu görüşmemizden sonra Çal.ve Sos.Güv.Bakan Yardımcıları Dr.Ertuğrul Soysal ve Adnan Erten beylerle görüştük. 
Raporlarımızı sunduğumuz ve sektörün beklentilerini dile getirdiğimiz çok verimli görüşmeler yaptık. 

Son olarak SGK tarafında işin mutfağında olan GSS Müdür yardımcısı Eyüp Sabri bey ve danışman Burcu Çağrı Çakır hanımla görüşerek raporlarımızı sunduk ve istişareler yaptık. 

Çok verimli geçen bu günde fiyat çalışmamızla ilgili ilk tohumlarımızı attık. Bu bir süreç ve netice almak zaman alıyor, İnşallah yılbaşından geçerli tatmin edici bir fiyat için yoğun çalışmamız devam edecek. 

Diyamer Yönetim Kurulu


Değrli Diyamer Üyeleri

27/12/2021 günü Başkanımız Sn.Bünyamin Altundal, yönetim kurulu üyelerimizle Ankara Ziyaretleri gerçekleştireceklerdir. Bu ziyaretler, Cumhur Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve GSS ile yapılacaktır.


Değerli DİYAMER Üyeleri;
Bu hafta  Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Bünyamin Altundal ve yönetim kurulu Muhasip üyemiz sayın Sabri Ertürk tarafından Ankara’da SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI nezdinde ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
Ziyarette sektörde 2022 yılı için yapılan zam ve güncel yaşanan sorunlar 
alınabilecek tedbirler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.


SGK Kurum Başkanımız Sayın Cevdet Ceylan beyi ziyaret ettik çok verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
Diyaliz Branşının özellikli yapsının ve güncel ekonomik tabloda içinde bulunduğu durumun farkındalığı bizleri ziyadesiyle memnun etti. Yapılan en yüksek zam oranı için teşekkürlerimizi ve gider azaltıcı tedbirler kapsamında sahanın ihtiyaçlarını sayın başkanımıza arzettik.


Hemodiyaliz SUT geri ödeme bedelinin artırılması talebimiz ile ilğili dilekçelerimizi ilğili kuruluşlara ilettik.


TOBB(Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üyeliğimiz gerçekleşti.


DERNEK ÜYELERİMİZ (07/06/2018) SGK KURUM BAŞKANLIĞINA, ÇALIŞMA BAKANI ÖZEL KALEMİNE VE GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DİYALİZ MERKEZLERİNİN EKONOMİK DURUMUNU BELİRTEN  VE  PAKET FİYATININ İYİLEŞTİRİLMESİ  İÇİN YAZDIKLARI DİLEKÇELERİ FAKSLAMIŞLARDIR.


KOSGEB ile yapılan görüşmelerde yetkililerden Türkiyede sağlık sektörü hızlı büyüyorzaten, desteğe gerek görülmedi şeklinde beyan ettiler. Bunun üzerine Dernek olarak biz, diyaliz merkezleri olarak farkımızı, aksine küçüldüğümüzü ortaya koyarak direk bizim Nace kodumuzla KOSGEB veri tabanına kayıt olanağının açılmasını talep edeceğiz.


I.Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi. www.uhgsfkongre2017.org


23 Ekim 2019'da Diyamer Yönetim Kurulu olarak SGK Kırum Başkanı Sayın Mehmet Selim BAĞLI ve Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Profesör 
Doktor Muhammed GÜVEN  beyi makamında ziyaret ettik.Diyaliz Sektörünün taleplerini ve sorunlarımızı aktardık.


Türk Nefroloj Derneğinin 2018 Registry değerlendirmesine göre, geçen yıla oranla hemodiyalize yeni başlayan hasta saysında önemli bir artış yoktur. Buna karşın diyalize başlamadan nakil olan hasta sayısı(pre-emptif) %38,4 den %43,9 çıkmıştır. Zaten yüksek olan pre-emptif hasta sayısının giderek artması düşündürücüdür.Bu yüksek oran naklin doğru zamanda yapılıp yapılmadığı konusunda bazı endişelere yol açmaktadır.


26 Nisan 2018 Ulaştırma Bakanlığı ziyaret edildi. Servislerle ilğili sorunlarımız,  Başkan Yard. Bünyamin Bey ve katkı sağlayan üyelerimiz tarafından dile getirildi. Görüşmenin çok olumlu geçtiği bildirildi.


 Genel Kurulumuz 6 Nisanda yapıldı


Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
İstemek "istiyorum" demek değil, harekete geçmektir. (A.Maurrois)
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 2
Dün: 41
Toplam: 39571
Başkanımızın Kıbrıs Konuşması

 

Çıkarılan mevzuatla yetişmiş ‘usta’ olmuş hemşirelerimizi kaybetmekten son anda kurtulduk.

*Nefroloji hemşireliğinin önü açılmalıdır.

*Diyaliz teknikerliği örgün eğitimle 4 yıla tamamlatılmalıdır.

*Görev yapacak diyaliz hekimi bulmakta zorlanıyoruz;

*6 gün mesai , kronik hastanın, kronik sorunlarıyla boğuşmak zorunda kalmak , özlük haklarındaki beklentilerin karşılanamaması, maalesef diyalizden kaçışı hızlandırdı.

*Yeni eğitimlerin açılmaması  ve başka hiçbir branşta uygulanmayan bir an önce kaldırılması gereken resertifikasyon da sektöre geri dönüşün önünde önemli bir engel olarak durmaktadır. 

Eğitimli  ve deneyimli Hekim ve hemşirelerin görev yaptığı diyaliz merkezi kalmayacak


 Dün yapılan sunumlarda hekimlerin %85’inin
kamuda çalıştığı ifade edildi.

*Nefrolog, Sertifikalı dahiliye uzmanı ve kamuda çalışan diyaliz hekimlerinin; tam gün yasasına rağmen 30 saat işyeri hekimliği yapabildikleri gibi diyaliz merkezindede çalışmasını sağlayacak yasal düzenleme acilen yapılmalıdır.
*Hemodiyaliz işlemi gibi girişimsel işlemin günlük seans takibi için hekime döner sermayeden verilen 4 puan
motivasyon kırıcıdır, acilen düzeltilmelidir.  

2020 yılı verilerine göre diyalize yeni başlayan hastalarda

 kalıcı tünelli kateter oranı %47,24 geçici katater :% 21,6

*%58,84 KATATERLİ OLARAK DİYALİZE BAŞLIYORUZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ENFEKSİYON VE DİYALİZ YETERSİZLİĞİ AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR

ERKEN KATETERİZASYON SANTRAL VENÖZ DARLIKLARLA AVF ŞANSINI YOK EDER.  Dikkat edelim

*Kalp damar cerrahına avf başına verilen puan aşırı düşüktür, bu nedenle hekim arkadaşımızın kronik hastayla uğraşmak yerine baypas operasyonu gibi  kvc ameliyatlarını tercih eder.

 Kvc uzmanlarımıza hem eğitimlerinde avf ,greft,ve kateter işlemleriyle alakalı eğitim verilmeli hem de  bu işlemlerin puanları artırılarak özendirilmelidir. Hastaların hekime kateter ihtiyacı olmadan erken refere edilmesi kısmi de olsa çözüm için elzemdir.

Dünyanın en ucuz diyalizini yapmaktayız.

İsviçre  477 €  İspanya              156 €

Hollanda   425 €                 Portekiz   148 €

İsveç   369 €  İsrail                  137 €

Fransa   267 €  Hırvatistan  125 €

İrlanda   259 €  Bosna Hersek  113 €

Slovenya       219 €  Romanya      110 €

Estonya   191 €                Polonya    90 €

İtalya   188 €  Slovak Cum.  162 € 

Almanya      189 € 

Çek Cum.  187 €   

Türkiye  32.1 €

 

Özel diyaliz merkezleri ,sadece diyaliz hizmeti vermekte olup,bünyesinde  başka bir sağlık hizmeti sunumu yasaktır, diyaliz hizmetinden başkaca bir gelir kalemi yoktur.

Fark alınmayan branşlardan hastane dışında yapılan tek hizmettir.

Ülkemizde sigorta kapsamı çok geniş olduğundan neredeyse tek alıcı kurum SGK’dır.

Özel diyaliz merkezleri bu haliyle Özel Sektör tarafından yürütülen Kamulaştırılmış bir hizmet vermektedir.

Diyaliz Bilim kurulunda ‘Gözlemci’ olarak sektör temsilcisi bir hekime yer verilmesi ; Sektörü ilgilendiren mevzuat düzenlemelerinde uygulayıcıların düzenleme esnasında görüşleri alınarak, sorunlar kaynağında çözülmeli,

GERÇEKÇİ MAALİYET;

Diyaliz birim fiyatı taraflarında katılımıyla ,gerçekleşmiş merkezin  fiili maliyetlerine göre belirlenmeli ,makul bir kar öngörülmeli;

Kamunun Yükünü alan bu merkezler yaşatılmalıdır

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİYAT;

Diyaliz birim fiyatı Her yıl Ocak ayından geçerli olarak, ÜFE oranında  düzenli artış getiren  bir mevzuata bağlanmalı bu stratejik,yetim

hizmetin sürüdürülebilirliği sağlanmalıdır.

  BÜNYAMİN ALTUNDAL
Okunma Sayısı: 274YAZARIN DİĞER YAZILARI

-
-
Aidat Borcu Sorgulama
Günlük Gazeteler
Diyamer - Bağımsız Diyaliz Merkezleri Derneği © Copyright 2018  V4.0 Tüm Hakları Saklıdır.
Top