banner
Duyurular

Sayın Diyamer  Üyeleri
 
OHAL Bölgesinde faaliyet gösteren SGK ile sözleşmeli SHS`ler ile ilgili başta fatura incelemeleri olmak üzere bazı iş ve işlemler ile ilgili yayımlanan tedbirler aşağıdadır.
 

İNDİR: OHAL Bölgesi SHS 
Saygılarımızla.
Diyamer Yönetim kurulu


Değerli DİYAMER Üyeleri,

SKS Gösterge Yönetim Rehberi (Sürüm 2.3) yayımlanmış olup özel ve kamuya ait tüm hastaneler, ADSH/ADSM, diyaliz merkezleri, 112 il ambulans servisi başhekimlikleri ve evde sağlık koordinasyon merkezleri, görev alanları kapsamına giren göstergelere ilişkin çalışmalarını 2023 yılı Ocak ayı itibariyle Sürüm 2.3’ü esas alarak gerçekleştireceklerdir.

iİNDİR : SKS Gösterge Yönetim Rehberi (Sürüm 2.3 

DİYAMER YÖNETİM KURULU

 


Bu yıl 2021 bütçe görüşmelerinden önce planlı Ankara ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye başladık.

GSS Genel Müdürü Mustafa Özderyol ile görüşme yapıldı. Kendisiyle sektörümüzün sıkıntılarını özellikle artan maliyetlerimizi birçok merkezimizin  ekonomik dar boğazda olduklarını bildirdik. Kendisi sektörün sıkıntılarını bildiğini  konuyu uygun platformda dile getireceğini belirtti.

SGK kurum Başkanı İsmail YILMAZ'ı ziyaret ettk. Sektörün sorunlarını ilettik. Aynı gün Sağlık Hizmetler Genel Müdürü Sn. Dr.Ahmet Tekin Bey'i ziyaret ettik. Yapılacak SUT değişikliğinin sektörümüzce ne kadar gerekli olduğunu aktardık.

SGK yönetim kurulu üyesi aynı zamanda Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı  Sn. Kazım Ergün'ü hem SGK hemde TÜED makamında ziyaret ettik. Sektörümüzün sorunlarını ve sıkıntılarımızı aktardık

Sağlık Bakanı Danışmanı Sn. Ahmet Oğuz Sarıca  Bey'i makamında ziyaret ettik. Sıkıntı ve dileklerimizi aktardık.

Aile ve Çalışma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Ahmet Erdem'e ziyaret gerçekleştirdik.

Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve TİG yeni Daire  Başkanı Dr.Hasan Alp Sosyal'a bilği notumuzu ilettik.

Güncelleme Tarihi: 25/11/2020

 


Diyamer Genel Başkanı Dr Bünyamin ALTUNDAL Müsiad Genel Merkezinde Yıllık Değerlendirme Toplantısına katıldı.        Sayın Maliye Bakanımız Berat ALBAYRAK’tan Müsiad İstanbul Ziyaretinde 3 Ocak 2020 Diyaliz birim fiyatının artırılması  konusunda diyaliz sektörü adına desteğini  talep edildi.


20 Aralk2021

Değerli Diyamer üyeleri bugün Ankara'da Yönetim Kurulu Üyemiz Sabri Ertürk ve Disiplin Kurulu Üyemiz Erol Eren beyler ile yoğun bir görüşme programı gerçekleştirdik. 

İlk olarak TOBB Sağlık Meclis üyesi ve SUT Fiyatlandırma Komisyon üyesi Gülçin Türkmen Sarıyıldız hanımla yemekli bir toplantı gerçekleştirdik. Sektörün sorunları ve beklentilerini aktardığımız görüşmede diyaliz fiyat artışının SUT komisyonunda gündem yapılması konusunda destek sözü aldık. 

Bu görüşmemizden sonra Çal.ve Sos.Güv.Bakan Yardımcıları Dr.Ertuğrul Soysal ve Adnan Erten beylerle görüştük. 
Raporlarımızı sunduğumuz ve sektörün beklentilerini dile getirdiğimiz çok verimli görüşmeler yaptık. 

Son olarak SGK tarafında işin mutfağında olan GSS Müdür yardımcısı Eyüp Sabri bey ve danışman Burcu Çağrı Çakır hanımla görüşerek raporlarımızı sunduk ve istişareler yaptık. 

Çok verimli geçen bu günde fiyat çalışmamızla ilgili ilk tohumlarımızı attık. Bu bir süreç ve netice almak zaman alıyor, İnşallah yılbaşından geçerli tatmin edici bir fiyat için yoğun çalışmamız devam edecek. 

Diyamer Yönetim Kurulu


Değrli Diyamer Üyeleri

27/12/2021 günü Başkanımız Sn.Bünyamin Altundal, yönetim kurulu üyelerimizle Ankara Ziyaretleri gerçekleştireceklerdir. Bu ziyaretler, Cumhur Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve GSS ile yapılacaktır.


Değerli DİYAMER Üyeleri;
Bu hafta  Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Bünyamin Altundal ve yönetim kurulu Muhasip üyemiz sayın Sabri Ertürk tarafından Ankara’da SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI nezdinde ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
Ziyarette sektörde 2022 yılı için yapılan zam ve güncel yaşanan sorunlar 
alınabilecek tedbirler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.


SGK Kurum Başkanımız Sayın Cevdet Ceylan beyi ziyaret ettik çok verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
Diyaliz Branşının özellikli yapsının ve güncel ekonomik tabloda içinde bulunduğu durumun farkındalığı bizleri ziyadesiyle memnun etti. Yapılan en yüksek zam oranı için teşekkürlerimizi ve gider azaltıcı tedbirler kapsamında sahanın ihtiyaçlarını sayın başkanımıza arzettik.


Hemodiyaliz SUT geri ödeme bedelinin artırılması talebimiz ile ilğili dilekçelerimizi ilğili kuruluşlara ilettik.


TOBB(Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üyeliğimiz gerçekleşti.


DERNEK ÜYELERİMİZ (07/06/2018) SGK KURUM BAŞKANLIĞINA, ÇALIŞMA BAKANI ÖZEL KALEMİNE VE GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DİYALİZ MERKEZLERİNİN EKONOMİK DURUMUNU BELİRTEN  VE  PAKET FİYATININ İYİLEŞTİRİLMESİ  İÇİN YAZDIKLARI DİLEKÇELERİ FAKSLAMIŞLARDIR.


KOSGEB ile yapılan görüşmelerde yetkililerden Türkiyede sağlık sektörü hızlı büyüyorzaten, desteğe gerek görülmedi şeklinde beyan ettiler. Bunun üzerine Dernek olarak biz, diyaliz merkezleri olarak farkımızı, aksine küçüldüğümüzü ortaya koyarak direk bizim Nace kodumuzla KOSGEB veri tabanına kayıt olanağının açılmasını talep edeceğiz.


I.Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi. www.uhgsfkongre2017.org


23 Ekim 2019'da Diyamer Yönetim Kurulu olarak SGK Kırum Başkanı Sayın Mehmet Selim BAĞLI ve Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Profesör 
Doktor Muhammed GÜVEN  beyi makamında ziyaret ettik.Diyaliz Sektörünün taleplerini ve sorunlarımızı aktardık.


Türk Nefroloj Derneğinin 2018 Registry değerlendirmesine göre, geçen yıla oranla hemodiyalize yeni başlayan hasta saysında önemli bir artış yoktur. Buna karşın diyalize başlamadan nakil olan hasta sayısı(pre-emptif) %38,4 den %43,9 çıkmıştır. Zaten yüksek olan pre-emptif hasta sayısının giderek artması düşündürücüdür.Bu yüksek oran naklin doğru zamanda yapılıp yapılmadığı konusunda bazı endişelere yol açmaktadır.


26 Nisan 2018 Ulaştırma Bakanlığı ziyaret edildi. Servislerle ilğili sorunlarımız,  Başkan Yard. Bünyamin Bey ve katkı sağlayan üyelerimiz tarafından dile getirildi. Görüşmenin çok olumlu geçtiği bildirildi.


 Genel Kurulumuz 6 Nisanda yapıldı


Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
Hiçbir şey ayağınıza gelmez; en azından iyi olan hiçbirşey. Herşeyi gidip almanız gerekir.
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 78
Dün: 100
Toplam: 56573
DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ


BAĞIMSIZ DİYALİZ  MERKEZLERİ  DERNEĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Çalışmaları

 

Derneğin Adı, Merkezi

Madde 1;

            Derneğin adı “BAĞIMSIZ DİYALİZ MERKEZLERİ DERNEĞİ’dir.  Dernek adının kısaltması “DİYAMER’dir. Derneğin merkezi   İSTANBUL’dur.

 

Derneğin Amacı

Madde 2 ;

            a) Derneğin amacı; Diyalizle ilgili konulardaki bilgileri geliştirmek, araştırma yapmak, yaptırmak ve yaymak, diyaliz tedavisinin kullanıldığı Kronik-Akut Böbrek ve Karaciğer  Yetmezlikleri gibi organ yetmezliği replasman tedavileri ile Sepsis, Otoimmun hastalıklar, hiperkolesterolomi ve çeşitli zehirlenmeleri gibi kan arındırma tedavileri alanlarında medikal-sosyal çalışmalarda bulunmak,

           b) Diyaliz  Tedavilerine  ve  Merkezlerine ilişkin standartları oluşturmak ve geliştirilmesi için çalışmak, üyesi bulunan diyaliz merkezlerinin malzeme alımı, işletme kriterleri vb benzeri alanda işbirlikleri yapmalarına katkıda bulunmak,

            c) Diyaliz alanında  görev  yapan  kişilerin ve diyaliz merkezlerinin mesleki, bilimsel, ve sosyal sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, sosyal statülerinin korunup geliştirilmesi için çalışmak,

         d) Diyaliz  merkezlerinin  gelişme hedeflerini belirlemek, bu hedefleri gerçekleştirmek için diyaliz merkezlerinin  birliğini sağlamak,

            e) Diyaliz merkezlerinde  görev yapanların Sürekli  Eğitimlerinin koşullarını ve standartlarını belirlemek, eğitim programları düzenlemek, uygulanmasını izlemek,

            f) Diyaliz  alanında bilimsel çalışmaları özendirmek, ekonomik ve sosyal yönden desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını sağlamak,

            g) Dernekler yasasında belirlenmiş kurallara uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında aynı amaca yönelik Diyaliz alanında çalışan dernek, vakıf ve kurumlarla işbirliği yapmak, kurulacak veya  kurulu  bulunan Federasyonlara üye olmak,

h) Gerekli izinler alındıktan sonra aynı amaca yönelik uluslararası dernek ve vakıflara üye olmak, ulusal veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, dernek ve benzeri kuruluşlar ile platform oluşturmak,

            ı) Ulusal ve Uluslararası bilimsel ve mesleki platformlarda  Diyaliz Merkezleri ile bu diyaliz merkezlerinde ortak ve/veya yönetici sıfatlarıyla görev  yapanları   temsil etmek,

 

Derneğin Çalışmaları

Madde 3 ; Dernek ikinci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki çalışmalarda bulunur.

 1. Ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum, panel, forum, konferans, kurs, seminer vb. bilimsel çalışmalarda bulunarak, konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı dernek ve kuruluşlarla bağlantı kurarak, bilimsel ve teknik kişileri davet eder.
 2. Konusuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı dernek, vakıf ve kuruluşlara üye olur. Ülkemizin bu kurumlar nezdindeki temsilciliğini yürütür. Bu amaçla gerekli gördüğü yurt içi ve yurt dışı temaslarda bulunarak, toplantılarına katılır.
 3. Türkçe ve yabancı dilde yayın yapabilir, bu yayınlara abone olur, kütüphane kurabilir, Radyo-TV ve Internet yoluyla programlar hazırlayarak, üyeleri ve tüm hekimler başta olmak üzere tüm halkı bilgilendirebilir.
 4. Diyaliz merkezlerinde  görev  yapanların  “Sürekli Eğitimi” için bu alanlarda çalışanlara tanıtım ve yayılma amaçlı dergi, bülten, broşür, afiş, kitap, film vb. dokümantasyonu yayınlayabilir. Yerli, yabancı yazar, yönetmen vb. kişilere ait bilimsel eserlerden yararlı gördüklerini yayın haklarını kullanmak yoluyla yayınlayıp, dağıtımını yapabilir.
 5. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal , kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunur.
 6. Amacıyla ilgili yasaları geliştirmek için öneriler hazırlayarak, bunları ilgili kurum ve kuruluşlara görüşmeler yaparak iletir ve gelişmelerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirebilir. Demeç verebilir.

     g)  Üyelerin ve konuyla ilgili yardımcı personelin sosyal ve ekonomik haklarını ilgili  kuruluşlara karşı korumak, sosyal yaşantılarının standardını yükseltmek için faaliyette bulunur.

 1. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları ve taşınır mal araç ve gereç satın alır, satar, kiralar, her türlü ayni ve şahsi hakları tesis eder veya ettirir. Her türlü inşaatı yaptırır, taşınır mallar ve haklar satın alabilir.
 2. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar, oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular ve yönetmek üzere ortaklıklar, sandıklar, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurar.
 3. Derneğe gelir sağlamak yada üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi artırmak amacıyla balo, yemek, konser, gezi, film ve tiyatro gösterileri vb. sosyal etkinlikler düzenler.
 4. Diyaliz  Tedavisinin  diğer uzmanlık alanlarından farklı, ayrı bir disiplin olduğunu kabul ederek, geliştirilebilmesi için gerekli çalışmaları, görüşmeleri yapar, yayar. Bu amaçla kurulmuş kuruluşlardan uygun gördüklerine her türlü ekonomik ve sosyal desteği sağlar.
 5. Amaçlarını geliştirebilmek için çalışma kolları ve komisyonlar kurar ve çalıştırır. Temsilcilikler oluşturabilir.
 6. Mesleki Yeterliliğin denetlenmesi ile ilgili kurullar oluşturarak çalışmasını düzenler.
 7. Bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kurslar ve kongreler düzenler.

Derneğin amaçları ile ilişkili vakıflar kurabilir, kurulacak vakıflara kurucu üye olabilir, bağışta bulunabilir, federasyon kurabilir, kurulu bir federasyona; Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir.

o)Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, iletişim ve dayanışmayı artırmak üzere lokal ve dinlenme tesisleri açabilir, işletebilir.

r)Merkez ve şubelerde yada işletmecilik yaptığı yerlerde dernek işlerinin ve diğer işletmecilik işlerinin yapılabilmesi için ücretli olarak gerekli sayıda personel istihdam edebilir.

s) Diyaliz  merkezlerinin standart çalışma  koşulları  belirlemek için çeşitli  kuruluşlar  ile  ortak çalışma yapabilir.

t)Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır; bağış ve yardımlarda bulunur

 

 

 

      Derneğin Kurucuları

Madde 4 ; Dernek Kurucu üyeleri

Adı-Soyadı

Baba Adı

Doğum Yeri- Yılı

Tabiiyeti

Mesleği

Adresi

Basri Yılmaz
Yaşar

Tekirdağ

01/11/1968

T.C.

Hekim

Tepeören Mah. İstanbul Bulvarı. 170B /1  

Tuzla / İstanbul

Gürkan Yurteri
Necati
Ankara

26/09/1969

T.C.

Hekim

Mithatpaşa Mah. Kızılçam Sok.

6/1 

Eyüp / İstanbul

 Zeki Koray Malkoç
Atilla
Kadıköy

05/01/1965

T.C.

Hekim

Gümbet Mah. Ayaz Cad. 10 B

Bodrum / Muğla

Mehtap Çelik Küçük
Yıldız
Ankara

28/01/1973

T.C.

Hekim

Yenişehir Mah. Nergis Sok.

2-11 / 3

Pendik / İstanbul   

Tümay  Yılmaz
Kemal

İstanbul

09/12/1979

T.C.

Finansçı

Tepeören Mah. İstanbul Bulvarı. 170B /1  

Tuzla / İstanbul

Güzin Ekinci
Ali Nüzhet
Denizli

21/12/1969

T.C.

Hemşire

Eğitim  Mah. Abdibey Cad.

 1. / 14

Kadıköy / İstanbul

Erhan  Ekici
Selim
Van

15/10/1979

T.C.

Mali Müşavir

Cevizli Mah. Trabzon Sok. 1/5 

Kartal / İstanbul

Emre  Levent Malkoç
Atilla
Ankara

27/06/1972

T.C.

İşletmeci

Merkez Mah. Süleyman Çelebi Sok. No: 12  Konacık

Bodrum / Muğla

Saadet  Şimşek
Gazi
İmranlı

01/01/1959

T.C.

Hemşire

Yalın Sok. A4 Blok. Yeşil Çengelköy Sitesi. A4 Bl/15 Küçüksu Mah.

Üsküdar / İstanbul

Mehmet  Sabri

Yüce

Ahmet  Sabri
Ankara

23/03/1968

T.C.

Yeminli Mali Müşavir

Zafer  Mah. Pazar Sok. 23-7 

Tekirdağ

Fahri Mandıroğlu
İbrahim

Şereflikoçhisar

18/07/1969

T.C.

Hekim

Mutlukent Mah. 2025.Sok. No:2  Beysukent

Çankaya / Ankara

Raşit Mandıroğlu
İbrahim

Şereflikoçhisar

01/04/1968

T.C.

Mimar

Mutlukent Mah. 2024. sok. No:8  Beysukent

Çankaya / Ankara

Sevinç Erdem
İbrahim

Şereflikoçhisar

30/08/1979

T.C.

İşletmeci

Ümit Mah. 2436. Sok.

Orkide Apt. 20/12

Ümitköy / Ankara

 

Derneğin Amblemi

Madde 5:

Derneğin amblemi genel  kurulca  belirlenir. 

 

Dernek amblemi Yönetim Kurulunun izni olmadan kimseye dağıtılamaz, satılamaz, kullandırılamaz. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK ve ÜYELİK KOŞULLARI

Derneğe Üyelik        

Madde 6 ; Derneğin asil ve Onursal (Fahri) olmak üzere iki tür üyeliği vardır;

 

I- Asıl Üyelik ; Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan; Diyaliz  Merkezlerinin veya bunların sahibi şirketlerin ortağı konumunda olan T.C. vatandaşı  gerçek  kişiler  ile  Diyaliz  Merkezleri   sahibi olan ve yönetim merkezleri T.C sınırları dahilinde  bulunan  Tüzel  kişiler  derneğe  üye  olabilir.

 

 

 

II- Onursal (Fahri) Üyelik;

 1. Diyaliz ile ilgili çalışmalar yapan, yayan ve buluşları ile yurt içi ve yurt dışında yer edinmiş kişilere, derneğin amacını gerçekleştirmesi yönünde sürekli ve önemli hizmet ve katkılarda bulunanlar ile  yürürlükteki  diyaliz  merkezleri  hakkında  yönetmeliğin  ilgili  maddesinde  Ruhsata  Esas  Personel  olarak  tarif  edilmiş  bulunan  T.C. vatandaşı  gerçek  kişiler  Genel Kurul üye sayısının 1/5’i veya Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Genel Kurul toplantısında alınacak en az 2/3 çoğunluk oyu ile yukarıdaki şartlar aranmaksızın Onursal üyelik verilebilir ve dernek çalışmalarına katılmaları sağlanabilir.
 2. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Onursal üyeler derneğe ödenti ödemek zorunda değillerdir.

 

Üyeliğe Başvurma ve Kabul Edilme

Madde 7  ; Üyeliğe başvurma ve kabul edilme:

I- Asıl Üyelik

 1. Üyelik koşullarına uygun kişiler, kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini derneğin matbu üyelik formuna

işledikten sonra, üyelik koşullarına uygun olduklarını bildirir belgeleriyle ve gerektiğince fotoğraf ekleyip üyelik giriş ödentilerini ödeyerek Yönetim Kurulu’na başvururlar.

Üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir Dernek Yönetim Kurulunun isteğe ilişkin red kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.  Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 1. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir Yabancı uyruklu olanların ilgili belgelerle birlikte Türkiye’de yerleşme hakkı olduğuna dair resmi bir belgeyi ya da onaylı fotokopisini Yönetim Kurulu’na vermeleri zorunludur.
 2. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

d)  Her üyenin Genel Kurul toplantısında bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır.

e) Tüzel kişi üyelerin oy kullanımı Yönetim Kurulu Başkanları veya  temsille görevlendirecekleri  kişiler eliyle olur. Başkanlık veya temsil görevinin sona ermesi halinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

II- Onursal Üyelik

      Onursal üyelik, kişinin şahsen başvurusu yada Merkez Yönetim Kurulunun salt çoğunluk önerisi ile  Yönetim Kurulu’nca yada Genel Kurul üye sayısının 1/5’i tarafından Genel Kurula sunulur ve Genel Kurulu’nun 2/3 üye kabul sayısı ile üyeliği kesinleşir.

 


Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
Madde 8; Üyelikten çıkarılma koşulları;

     

Bilimsel-mesleki kural ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği, işbu tüzüğün 5/1maddesinde yer alan koşullara uymaz hale gelerek derneğe üye olma hakkını kaybettiği kesinleşen üyeler üyelikten çıkarılır.
Üyelikten çıkarılma; Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine, ilgili kişinin yazılı görüşleri alındıktan sonra Dernek Onur Kurulu’nun soruşturması sonucuna göre Yönetim Kurulu kararı Dernek Üyeliğinden çıkartılır.
Üyelerin istedikleri zaman üyelikten çıkma hakları saklıdır. Üyelik aidatlarını ödemeyenlerden gerektiğinde icra yoluyla aidatlar tahsil edilir. Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların ödemiş oldukları aidatlar geri verilmez.
d)Üyelik aidatlarını yazılı bildirime rağmen 30 ( otuz ) gün içinde ödemeyen üyeler için çıkarılma işlemi uygulanır. Üye aidatını ödemeyen üyelere, Yönetim Kurulu kararı ile bir aylık süre tanınır. Bu süre içerisinde üyelik aidatını ödemeyenler, Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Üyelikten ayrılan yada çıkarılanlar derneğe yeniden üye olmak isterlerse, eski üye aidatlarını ödemek koşuluyla Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilirler.
Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır.
Dernek adına izinsiz gösteri yapan, bildiri asan, afiş yapıştıran, dernek adına yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunarak, derneğin ve üyelerinin çıkarlarına aykırı hareket ederek, toplumun önünde küçük düşürücü hareketlerde bulunanlar ile derneğe girişte ve sonrasında kişisel bilgilerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş oldukları saptananlar Onur Kurulu’nun görüşü alınarak üyelikten çıkartılır
Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.


Üyelik Yükümlülükleri

Madde 9 ; Üyelik yükümlülükleri; ödentiler ve görevlerdir.

     

Aidat miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir. Toplam ve aynı yıl için ödenmek üzere taksitlendirilerek Yönetim Kurulu tarafından makbuz karşılığı toplanır.
Üyelik ödentisi kişinin üyeliğe kabul edildiği günden başlayarak her yıl için iki kerede ödenir. Yazılı uyarıya karşın üyelik ödentisini ödemeyen üyeler yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılır.
c)  Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kurulları, üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme, yetkili organ tarafından yazıyla yapılır. Üye yazılı görevlendirmeyi imza karşılığı aldıktan sonraki 15 gün içinde görevi kabul etmediğini bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin Organları
Madde 10 ; Derneğin organları şunlardır;
a)     Genel Kurul

b)     Yönetim Kurulu

c)      Denetim Kurulu

d)     Onur (Disiplin) Kurulu 

Genel Kurul
Madde 11 ; Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır

Genel Kurul Olağan Toplantısı

Madde 12 ;

Olağan Genel Kurulu 3 (üç) yılda bir  Nisan ayı içinde Yönetim Kurulu’nca belirlenen gün, yer ve saatte toplanır.
Genel Kurulu olağan toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Ayrıca Genel Kurul üyelerinin en az 1/10 unun yazılı önereceği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.


Genel Kurul Olağanüstü Toplantısı

Madde 13 ;

Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır:

a) Dernek üye sayısının (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu.

b) Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda oy çoğunluğu ile alacağı kararı.

c) Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararı.

Olağanüstü genel kurul toplantısı olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü genel kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

Genel Kurulu’nun Toplantıya Çağrılması
Madde 14 ;
Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere yazılı uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.

İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katından aşağı olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz. 

Olağan yada Olağanüstü Genel Kurulda tüzük maddelerinde değişiklik gündemiyle toplanıyorsa, değişiklik önerilen gündem maddeleri ve değişiklik önerisi toplantı duyurusunda belirtilir ve/veya delegelere ve yazılı olarak bildirilir.

Toplantı Yeri
Madde 15 ;
      Genel Kurul toplantısı, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun belirlediği bir yerde yapılır.

Genel Kurul Toplantı İlkeleri


Madde 16.

Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

Genel Kurul, Sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirtilen tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman seçilir.

Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az (1/10)’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkin konuların gündeme konulması zorunludur.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Üyeler, Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem ya da uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Genel Kurulda karar yeter sayısı, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak ana tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeler listesi mülki idare amirliğine bildirilir. 

Genel Kurulda görüşülecek konular

 Madde 17 ;

      Genel Kurulda yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınarak, görüşülmesi ve karara bağlanması zorunludur. Konular görüşülürken Genel Kurula katılma hakkı olan üyeler dışındaki üyeler ve diğer davetliler Genel Kurul Başkanlığı’na dilekçe ile başvurarak söz isteyebilirler. Oylamaya katılamazlar.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 18 ;

Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

Türk yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,
Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
 Gelecek çalışma dönemi yönetim, denetleme kurulu ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek,
Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, denetleme kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve gerektiğinde yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerini ibra etmek,
 Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
Dernek üyeliğinden çıkarılanların, yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazları hakkında karar almak,
Derneğe taşınmaz mal satın alınması, satılması, ipotek tesis edilmesi, ipoteğin kaldırılması konularında verilen Genel Kurul kararlarının yürütülüp uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
Gerekli izinler alındıktan sonra Derneğin uluslararası çalışmalarda ya da işbirliğinde bulunması, yurt dışında kurulmuş dernek ya da üst kuruluşlara katılması, yurt dışında temsilcilik ve şube açılması, yurt dışında dernek ya da üst kuruluş kurabilmesi, yurt içinde kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde yönetim kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,
Derneğin dağıtılmasına ve malvarlığının devri veya dağıtılmasına karar vermek,
Derneğin organlarını denetlemek ve haklı nedenlerle her zaman organlardaki üyeleri görevden almak ve yerlerine seçim yapmak,
Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek ve gerekli diğer konularda karar vermek
l)Yıllık aidat miktarını belirlemek.

m)Önerilenlerin onursal üyeliğine karar vermek.

n)Kurul ve komisyon çalışmalarını düzenleyen iç yönetmelikleri tartışıp onaylamak.

p)Sonraki Genel Kurul toplantısına kadar derneğin yapacağı işlerin programını tartışmak ve alınan kararlarla ilgili olarak Yönetim Kurulu’nu görevlendirmek.

Dernek adına lokal, dinlenme tesisi vb. açma kararı alarak bu tip yerlerin işletilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek.


Yönetim Kurulu
Madde 19 ; Yönetim Kurulu’nun seçilmesi, görev bölümü ve toplantı kuralları:
 Yönetim Kurulu 5 (beş) asıl 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulu’nda düzenlenmiş bir seçimle ve gizli oy ve açık tasnif ile seçilir. Eşit oy alanlar arasında sıralama kurayla belirlenir. Görev süresi 3 yıldır. Her dönem için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu asıl üyelerinden en az 2(iki)’sinin dernek kurucu üyeleri içinden olması zorunludur.
Asıl üyeliğe seçilenler kendi aralarından Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Saymanı seçerler. Seçimde hazır bulunanların oy çokluğu yeterlidir.
 Asıl üyeliklerden boşalma olduğu takdirde, boşalan üye sayısı kadar yedek üye oy sıralamasına göre asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye yada üyeler Yönetim Kurulu’nca sonraki ilk toplantıya yazılı bildirim yoluyla çağrılır.
Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır. Yazılı mazereti kabul edilmeyenlere aynı işlem uygulanır.
 Yönetim Kurulu en az ayda bir kez dernek genel merkezinde önceden kararlaştırdığı gün ve saatte çağrısız olarak toplanır. Karar alınabilmesi için yarıdan bir fazlasının olması yeterlidir.
Yönetim Kurulu toplantılarına isteyen her üye katılabilir ve söz verilmesi halinde görüşlerini açıklayabilir ancak oy kullanmaz. Dışarıdan bir danışman toplantıya çağrılabilir.
Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Karar almak için üye sayısının yarısından bir fazlası yeterlidir. Oyların eşit olması durumunda Genel Başkanın oyunun olduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir.
h)Yönetim Kurulu üye sayısının üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi ve yedek üyelerle de tamamlanamaması,Merkez Yönetim Kurulu’nun asıl üyelerinden asgari 2(iki)’sinin derneğin kurucu üyelerinden olmasının sağlanamaması yada Yönetim Kurulu’nun 2 (iki) ay boyunca toplanamaması durumunda Genel Kurul, seçim için var olan Yönetim Kurulu üyeleri veya  Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel kurulu toplamak üzere görevlendirir. Bu kişilerin dernek adına karar alma, harcama yapma ve basın açıklaması yapma yetkileri bulunmaz.


Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 20 ; Yönetim Kurulu derneğin yönetim ve uygulama organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır:

Derneği temsil etmek veya bu konudaki kendi üyelerinden bir yada birkaçına temsil etme yetkisi vermek.
Genel Kurulda alınan kararları uygulamaya geçirmek.
Geçen dönemin çalışma programını ve merkez genel bütçesini derneğin genel bütçesi olarak Merkez Genel Kurulu’na sunmak.
 Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
Genel Kurulu’nun kararları doğrultusunda yapılacak işlerin program ve projelerini incelemek, iş bölümü ve görevlendirmeyi organize etmek.
Taşınmazların/araçların satın alınması yada var olanların satılması,kiralanması konusunda şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Genel Kurula sunmak. Genel Kurul’da alınan kararı görevlendirildikten sonra uygulamak.
Dernek ayniyat yönetmeliğini hazırlayıp, Genel Kurul’da onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak.
Gereken durumlarda Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı yada Genel Sekretere Yönetim Kurulu adına kullanılmak üzere yetki vermek.
 Dernek adına çalıştırılacak personel kadrolarını belirlemek, atamak, sözleşme yapmak, ücretini saptamak, gerektiğinde uygun yöntemlerle işlerine son vermek.
l)Ücretli personelin çalışma düzenini kurala bağlamak amacıyla bir iç yönetmelik hazırlamak ve Genel Kurul’da onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak.
Onur Kurulu’nca yapılan soruşturma sonucuna göre üyelikten çıkarılma kararı vermek, durumu üyeye yazılı olarak bildirmek ve ilk genel kurul toplantısında gündeme almak.
Madde 11, 12 ve 13 ‘de belirtilen esaslar çerçevesinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu adına bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki Yönetime bu kişilerin kimlik belgelerini ileterek yetki belgesi almak.
Saymanın Yönetim Kurulu’nun onayını almaya gerek kalmadan  yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek.
Üye sayısının artması için çalışmak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların derneğe üyeliğini görüşmek, kabulü halinde 10(on) gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek. Derneğe gelir kaynağı araştırmak.
Dernek amaçlarının gerçekleşmesine yönelik altı aylık dönemleri kapsayan çalışma programları hazırlamak.
İşletme, kurum yada tesislerin çalışmalarını yürütmek, yürütülmesi için görevlendirme yapmak.
Madde 3 de belirtilen çalışmaları gerçekleştirmek   için   fonlar   oluşturmak, komisyonlar  kurmak  veya  üyeleri  görevlendirmek. Bu komisyonların yada görevlendirilen üyelerin uyması gereken iç yönetmelikler hazırlamak ve Genel Kurulu’nda onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak.
Dernek adına üyelerin çıkarları doğrultusunda dava açmak, açılacak davalarda husumete ehil olmak. Dernek adına yerli ve yabancı basın ve kamuoyuna açıklama yapmak.
Genel Kurulda görüşülerek alınan kararlara uygun biçimde her türlü taşınır ve taşınmaz malın alım-satımını, kiralanmasını, işletmeye verilmesini yaparak, masraflarını karşılamak ve işletilmesinin yapılmasını sağlamak. Dernek tüzüğünün, yasaların, iç tüzüğün ve diğer mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak.


Denetleme Kurulu
Madde 21 ; Merkez Denetleme Kurulu’nun seçilmesi, işbölümü ve toplantı kuralları

Denetleme Kurulu 3(üç) asıl 3(üç) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri Genel
Kurulu’nda düzenlenmiş bir seçimle ve gizli oyla seçilir. Eşit oy alanlar arasında sıralama kurayla

belirlenir. Her dönem için geçerli olmak üzere Denetleme Kurulu asıl üyelerinden en az 1(bir)’inin dernek kurucu üyeleri içinden olması zorunludur.

Asıl üyeliğe seçilen kişiler içlerinden bir kişiyi başkan seçerek, kendi aralarında iş bölümü yaparlar.
Asıl üyelikten boşalma olması durumunda oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye yada üyeler Denetleme Kurulu Başkanlığı’nca ilk toplantıya yazılı olarak çağrılır.
Denetleme Kurulu’nun görev süresi bir sonraki Genel Kurul’da yeni Denetleme Kurulu seçilene kadar sürer.
Denetleme Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden yada bir başvuru üzerine toplanır.


Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Madde 22 ; Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

Genel Kurula karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu’nun işlerini, bütçelerini, gelir ve giderlerini diledikleri zaman Genel Kurulu adına denetlemek. Denetleme sonrası incelemesini bir raporla belgelemek.
Yaptığı denetlemelerin raporlarını Genel Kurula sunmak.
Gerek gördüğünde Madde 12 ve 13 deki esaslar çerçevesinde Genel Kurul’ un olağanüstü toplantıya çağrılması gerektiğini Yönetim Kurulu’na bildirmek, toplantı gerçekleşmez ise dernekler yasası ve ilgili mevzuat uyarınca mahallin Sulh Hukuk Hakimliği’ne başvurmak.
e)Yönetim Kurulu’nun sonraki dönem için hazırladığı bütçe, program ile ilgili görüşlerini Genel Kurula yazılı olarak sunmak.
 Şube Denetleme Kurullarından gelecek raporları incelemek.


Onur (Disiplin) Kurulu
Madde 23 ; Onur Kurulu’nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:
a)Dernek üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen 3(üç) asil 3(üç) yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu üyeleri Genel Kurulu’nda düzenlenmiş bir seçimle ve gizli oyla seçilir. Eşit oy alanlar arasında sıralama kurayla belirlenir. Görev süresi bir sonraki Genel Kurulca yeni Onur Kurulu üyeleri seçilene kadar devam eder
Asıl üyeliğe seçilen kişiler içlerinden bir kişiyi başkan seçerler.
Asıl üyelikten boşalma olması durumunda oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir.
Onur Kurulu’nun görev süresi bir sonraki Genel Kurul’ da yeni Onur Kurulu seçilene kadar sürer.
Onur Kurulu kendiliğinden veya Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine, Onur Kurulu başkanının çağrısı ile toplanır.
Onur Kurulu üyeleri tarafsızlıklarını kuşkuya düşürecek bir durumun varlığı halinde reddolunabilir, ancak ret isteminde bulunan kişi iddialarını kanıtları ile bildirmek zorundadır. İncelenen konu ile ilgisi bulunan veya inceleme yapılan kimse ile akrabalığı bulunan üyeler kurula katılamazlar bu durumda yedeklerden yeterli sayıda üye ile sayı 3(üç)e tamamlanır.


Onur Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Madde 24 ; Onur Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a)Genel Kurula karşı sorumludur.
Diyaliz merkezleri  ve  çalışanları arasındaki ve/veya  hekim-hasta arasındaki ilişkileri ve hasta hakları ile ilgili etik kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda uyarıdan başlayarak kınama, para cezası, geçici veya kesin üyelikten çıkarılmaya kadar cezalar vermek.
Bilimsel mesleki kurallara aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği kesinleşen üyelerin üyelikten çıkarılması yönündeki görüşünü Yönetim Kuruluna bildirmek
Üyelikten çıkarılma cezası üstünde yaptırım gerektiği durumlarda ilgili Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği nezdinde girişimlerde bulunmak, gerekli ise dava açılması istemini Yönetim Kurulu’na iletmek.
Yönetim Kurulu’nun yazılı bildirimi veya üyelerden birinin başvurusu üzerine Dernek Tüzüğü’ne aykırı hareket eden üyenin on beş gün içerisinde yazılı ve sözlü savunmasını alarak, üyelikten çıkarılması ile görüşünü ekleyerek , uygulanmak üzere Yönetim Kurulu’na bildirmek.


Seçim Sonuçlarının Bildirilmesi
Madde 25 ;

      Genel Kurulda yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde seçilen Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Sayman ile Merkez Yönetim Kurulu üyelerini ve Merkez Denetleme Kurulu üyelerini içeren asil ve yedeklerin listesini , açık kimlikleri, ad, soy ad, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, iş ve ev adresleri ile telefonlarını dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirir. Bunların açık listesini tüm şubelere göndererek üyelerine duyurulmasını sağlar.

Genel Başkan’ın Görev ve Yetkileri
Madde 26 ; Genel Başkan :

Derneği özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.
Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
Yönetim Kurulu’nca oluşturulmuş komisyonların, düzenleme komitelerinin, çeşitli görevlerle görevlendirilmiş üyelerin çalışmalarını izler, Yönetim Kurulu’na bilgi verir.
 Görevde bulunmadığı hallerde yerine Genel Başkan Yardımcısı’nı görevlendirir.


Genel Başkanın Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri
Madde 27 ; Genel Başkan Yardımcısı:

Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’ a karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu’nun  ve/veya Genel Başkan’ın  vereceği görevleri yapar.
Bulunmadığı hallerde Genel Başkan’ a vekalet eder.


Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri
Madde 28 ; Yönetim Kurulu Genel Sekreteri:

Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’ a karşı sorumludur.
Genel Başkan’ la birlikte Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler.
Toplantı tutanak ve kararlarının yazılmasından sorumludur.
Yönetim Kurulu kararlarıyla üstlendiği görevleri yürütür, sonuçları Yönetim Kurulu’na ve Genel Başkan’a bildirir.
Yönetim Kurulu’nun yazışmalarını yürütür.
Büroda çalışan personelin amiri olarak çalışma disiplinini sağlar.
 Kurul ve komisyonların çalışma raporlarını inceleyerek Yönetim Kurulu’na rapor eder ve Genel Kurulu’nda sunulacak     dönem     çalışma raporunun hazırlanmasında bu verilerden de yararlanır.
Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar ve Genel Kurulu’nda sunar.


Sayman’ın Görev ve Yetkileri
Madde 29  ; Sayman :
Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’ a karşı sorumludur.
Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığına ilişkin işlemleri ayniyat talimatına göre yürütür.
Yönetim Kurulu’nun gelirlerini ilgili defterlere kaydeder, harcamalarını yapar.
Derneğin parasal birikiminin değerinin korunması için önlemler alır.
Bütçenin uygulanmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir.
Dernek personelinin bordrosunu, SGK’na giriş-çıkış formlarını düzenler, vergi, SGK primleri ve ücret ödemelerini yapar.
Yaptırılacak işlemlerle ilgili şartnameleri, sözleşmeleri hazırlar, Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
 Dönem mali raporunu hazırlar ve Genel Kurul’da sunar.
Alındı Belgesi, makbuz, çek, fatura gibi değerli evrakları tutanakla teslim alır yada teslim eder.
Dernek adına gelirleri, tahsilatı alındı belgeleriyle, harcamaları da fatura yada noter onaylı gider belgeleriyle yapar. İptallerin gerekçelerini yazıp imza eder ve Genel Başkan’a onaylatır.
Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktar üzerindeki harcamaları, Yönetim Kurulu kararıyla yapar.
Ayni bağışları alındı makbuzuyla ve nakdi bağışları onaylı bağış belgesi ile dernek adına alır.
m)Çek, makbuz, senet ve Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktardaki para gibi bütün kıymetli evrakı kasada saklar. Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarın üzerindeki parayı hemen bankaya yatırır.
Bankadan çekilen parayı kasa defterine kaydederek kasaya koyar. Kasadan vereceği parayı kasa defterine kaydederek imza karşılığı verir.


Para Çekme Yetkisi
Madde 30 ; Derneğin banka, posta çeki hesabı vb. bir kurumda emanetteki parasının iki imza ile çekilmesi zorunludur. Bir imza Sayman ikincisi ise Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı yada Genel Sekreterden birinin olmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞİN GELİR-GİDERLERİ VE HESAPLARI

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 31 ; Derneğin gelir kaynakları şunlardır:


a)  Üyelik başvuru ödentisi.
b) Yıllık üyelik ödentisi.
c)  Bağış ve yardımlar.
d)  Taşınır ve taşınmaz malların işletme gelirleri.
e)  Mevduat faizleri ve repo gelirleri.
f)   Dernekçe hazırlanan yada satış hakkı demeğe bırakılan broşür, kitap, resim, kartpostal vb. şeylerin satışından elde edilen gelirler.
g)  Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenen kongre, konferans, seminer gibi bilimsel toplantılardan yada çay, balo, piyango, yemek gibi sosyal toplantılardan elde edilen gelirler.

h) Diğer gelirler


Gelirlerin Toplanması

Madde 32 ; 


a)  Derneğin gelirleri Dernekler Kanunu ile Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre toplanır.
b)  Her türlü tahsilat yetki belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak yapılır.
c)  Yurt dışından bağış alınabilmesi için ilgili bakanlığın onayı alınır.
d)  Ayni bağışlar, kanuni esas ve usullere uygun olarak alınır.
e)  Tüm kıymetli evrak, noterce onaylanmış defterlere kaydedilir.


Dernek Kasası'nda Bulundurulacak Para Miktarı

Madde 33 ; Dernekte bulundurulabilecek para miktarı günün koşullarına ve kullanılacak para ihtiyacına göre,yasalara uygun olarak Yönetim Kurulu'nca saptanır.


Derneğin Giderleri

Madde 34 ;


a) Yönetim ve büro giderleri.
b) Demirbaş eşya giderleri.
c) Yayın ve yazışma giderleri.
d) Derneğin amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulu'nca yapılmasına karar verilmiş işlerin giderleri.


Derneğin Ödemeleri

Madde 35 ;


a) Sayman'ın Yönetim Kurulu kararına gerek kalmadan tek başına yapabileceği harcama miktarını aşan her işin sonunda, kesin hesap ve son ödemeler Yönetim Kurulu'nca atanmış bir komisyon tarafından saptandıktan sonra, Yönetim Kurulu adına Sayman tarafından ödenir.
b) Ödemeler için gerekli para, bankadan para çekme yetkisi olan Yönetim Kurulu üyelerince çekilir.
c) Dernek Merkezi  için hesap dönemi, iki olağan Genel Kurul arasındaki 3 takvim yılıdır.

Defter Tutma Esasları

Madde:36.

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Derneğin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

Madde 37 ; Dernek adına Yönetim Kurulu yada şube adına Şube Yönetim Kurulu'nun noterce onaylandıktan sonra tutmak zorunda olduğu defterler şunlardır:


a)  Derneğin bütün üyelerinin fotoğraflı olarak ve sıra numarası verilerek kaydedileceği üye kayıt kütüğü: Bu defterlere üyelerin kişisel ve mesleki kimlik bilgileri, adresleri, yıllık ödenti yükümlülüklerini ödeyip ödemedikleri ve Yönetim Kurulu'nca gerekli görülen başka kişisel bilgilerinin kaydı tutulur.
b) Yönetim Kurulu kararlarının yazılacağı karar defteri: Bu deftere Yönetim Kurulu Kararları tarih ve sayı sırasıyla günü gününe yazılır ve toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerince imzalanır.Varsa muhalefet şerhi belirtilir, muhalefet edenin kimliği yazılır.Uygulanan kararlarda ayda bir uygulamanın devam ettiği, sonuçlananlara tamamlandı notu tarih ile birlikte koyulur.Oturuma katılamayan üyenin gerekçesi belirtilir.
c) Gelen ve giden evrakların işleneceği evrak defterleri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sayı sırasıyla bu defterlere kaydedilir. Gelen evrakların aslı, giden evrakların kopyası usulüne uygun olarak dosyalanır. Dernek organında iş ve yazışma konularına göre bir sistem oluşturulur. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.


d) Gelir ve gider defteri: Dernekle ilgili alınan bütün paralar alındıkları ve harcanan bütün paralar da verildikleri kişiler, ticarethaneler ve kurumlar adresleri ile birlikte belirtilerek, günü gününe tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır.
e) Bütçe, kesin hesap, bilanço defteri: Dönem bütçeleri ile gelir ve gider yıl sonu kesin hesap durumları bu deftere yazılır. Hesap bağlandığında Yönetim Kurulu'nca imzalanır.
f) Demirbaş defteri: Derneğe ait dayanıklı eşya bu deftere yazılır. Eşyalar üzerine demirbaş defterindeki sayı konulur.
g) Alındı belgesi kayıt defteri: Defterdarlık yada Maliye Muhasebe Müdürlüğü'nce verilen alındı belgeleri sıra ve seri numaralarına göre bu deftere kaydedilir. Alındı belgeleri zimmetle alınır ve teslim edilir.
h) Değerli makbuzlar defteri: Gider makbuzları, ayni bağış yada kabullere ait makbuzlar ve çekler bu deftere sıra ve seri numarasına göre kaydedilir. Makbuzlar yeminli matbaalarda hazırlatılır. Zimmetle alınır ve verilir. Dernek Muhasebe planı gereğince, tahsilat ve harcamaların denetimini ve muhasebesini kolaylaştırmak üzere, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği öteki yardımcı cetvel ve defterler de Sayman'ın sorumluluğu altında tutulur. İptal edilen makbuzların, Sayman tarafından iptal nedeni açıkça yazılıp imzalanması ve Genel Başkan tarafından onaylanması zorunludur. Bu makbuzların aslı ve kopyası aynen kalır.

Değerli Defter, Makbuz ve Evrakın Saklanması

Madde 38 ;

a)   Kıymetli defter, makbuz ve evrak usulüne uygun şekilde özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak kaydı ile 5 yıl süre ile saklanır. Gerekirse bu sürenin dolmasından sonra da saklanmaya devam edilir.
b)   Bunların imhası Yönetim Kurulu'nun iznine bağlıdır.
c)   Gerekli tedbirler alınmadığı için değerli evrak, makbuz ve evrakların yok olması yada kullanılamaz hale gelmesinin derneğe verdiği zararlardan, ilgili memurlar ve Yönetim Kurulu üyeleri ortak sorumluluk altındadır.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Madde: 39

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

         Madde 40

         Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Yardım Ve İşbirliği

Madde 41

“Dernek, Ana Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı dernekler ile vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.

Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında Derneğe ayni ya da nakdi katkı sağlayabilir.”

Yurt Dışından Yardım Alınması

Madde_42

“Dernek, Dernekler Yönetmeliğinde öngörülen biçim ve içeriğe uygun olarak mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.” 

Derneğin Borçlanma Biçimleri

Madde 43

Dernek, Genel Kurulun onayı ve Yönetim Kurulu kararı gereğince, amaç ve çalışma koşullarının gerçekleşmesine yönelik olmak ya da mali kaynak sağlama amacıyla, Dernek malvarlığının %50’sini aşmamak ve gelirlerine göre ödeyebilmek koşuluyla borçlanabilir.

Temsilcilikler

Madde 44

Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı uyarınca temsilcilikler açabilir. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliklerin adresi ve faaliyet alanı görev ve yetkileri, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilikler, bulundukları yerin şube ya da Dernek Genel Kurullarında temsil edilemezler.

Temsilciliklere ilişkin kural ve yöntemler “Temsilcilikler Yönetmeliği’nde belirlenir.

Platform Oluşturma

Madde 45

Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile mutabık kalınacak protokol hükümleri uyarınca platformlar oluşturabilir.

Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.


Taşınmaz Mal Edinme

Madde 46

Dernek, Genel Kurulun yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir, taşınmaz mal üzerinde ayni hak tesis edebilir ya da taşınmaz mal satabilir. Yönetim Kurulu, edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmek zorundadır.

İktisadi İşletmeler

Madde 47

Derneğin amaç ve hizmet konularını geliştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Dernek iktisadi işletmeleri kurabilir.

Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Dernek iktisadi işletmesi statüsünde Derneğin kuruluşuna ilişkin bilgiler, Derneğin amaç ve hizmet konuları ile vergi bağışıklığı konusu, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır.

Dernek iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicil Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.


BEŞİNCİ BÖLÜM
FESİH, KAPATMA VE TASFİYE

Derneğin Feshi ve Kapatma

Madde 48 ;


a) Derneğin feshi, Genel Kurulu'nun üçte iki çoğunlukla bu yolda karar vermesine bağlıdır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa,14. Madde hükümlerine göre Genel Kurulu ikinci toplantıya çağrılır. Bu toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih kararı görüşülür ve toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğunun kararıyla fesih kararı alınabilir.
b) Fesih beş gün içinde mülki idareye bildirilir.
c) Dernek Merkezi'nin feshi ile bütün şubeler de feshedilmiş olur.
d) Derneğin kapatılması Demekler Kanunu ve ilgili mevzuata bağlıdır.


Tasfiye

Madde 49 ;


Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, Türk Tabipler Birliği’ne devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

YEDİNCİ  BÖLÜM

SON HÜKÜMLER


YÖNETMELİKLER

Madde 50

Dernek Ana Tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve gerek gördüğünde Genel Kurulun onaylayacağı yönetmelikler hükümleri ile birlikte uygulanır.

Hüküm Eksikliği
Madde 51

Dernek, Tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununun hükümlerine tabidir. 

Geçici Madde

1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

         Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı: Basri Yılmaz      Görev Unvanı:Genel Başkan  

Adı ve Soyadı: Gürkan Yurteri   Görev Ünvanı: Genel Sekreter

Adı ve Soyadı: M.Zeki Malkoç   Görev Ünvanı: Sayman 

 

 

Aidat Borcu Sorgulama
Günlük Gazeteler
Diyamer - Bağımsız Diyaliz Merkezleri Derneği © Copyright 2018  V4.0 Tüm Hakları Saklıdır.
Top